Friday, June 22, 2012

Short Update

Adalah normal untuk seorang perempuan cemburu kepada kelebihan perempuan lain. Begitu juga sebaliknya kepada lelaki.

Tapi, 

Bila seorang perempuan itu cemburu kepada seorang lelaki itu, dan sebaliknya, mungkin wujud sesuatu yang istimewa di antara mereka. Ianya dipanggil...

No comments: